ANBI

De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning. De bestuursfuncties geschieden in eigen tijd en zonder aanspraak op een vergoeding. Administratiekosten worden niet in rekening gebracht.

De verplichte jaarlijkse kosten voor de website en voor de kamer van koophandel worden wel via de rekening van VHM betaald. ( 50 euro per jaar).

ANBI Status Vereniging Hulp Moldavië

Vereniging Hulp Moldavië

is ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24443758
ANBI sinds 1-1-2009

Beleidsplan

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2013

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2014

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2015

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2016

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2017

Bekijk hier het financieel jaarverslag van 2018.