Home2018-09-24T14:52:36+00:00

Wie zijn wij?

De Vereniging Hulp Moldavië (VHM) is in 2008 opgericht door de familie Mijnster uit Sliedrecht. Het werk in Moldavië wordt gedaan door Anatol Andriuta, predikant van de kerkelijke gemeente in Petrovca.

Het doel van VHM is:

Hulp verlenen aan de allerarmsten in Moldavië in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van APCM. In het licht van Mattheüs 5:16 “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”.

De visie van VHM is:

Op korte en langere termijn, door middel van projecten, hulp verlenen aan de allerarmsten van Moldavië, ongeacht of men lid is van een kerkgenootschap. Kleinschaligheid is de kracht voor effectieve hulpverlening.

Ons motto is: eerst eten, daarna het Evangelie verkondigen.

Onze partners in Moldavië zijn:
Ds. Anatol Andriuïa, Baptistenpredikant te Petrovca, voorzitter APCM.
Asocia?iei Poli?it?ilor Creïtini Moldova (APCM) Associatie van Christelijke Politiemensen in Moldavië
Deze partners zetten zich in voor het uitdelen van voedsel en andere goederen die essentieel zijn voor de eerste levensbehoeften.

Bekijk onze projecten